Vellos parrafeando sentados na Quintana

Sagrado altar de amor en pel de pedra
curtida en soles mornos…
Doación de dous corpos,
como facemos todos os amantes.