Grupo de casas no lugar das hortas

Non é o respecto quen así as congrega
nin a humildade quen as axeonlla
perante a inmensa mole de granito:
casiña do común,
teñen frío
e apértanse irmandadas, solidarias.